Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Zde se dozvíte, jak je nakládáno s Vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jež s účinností od 25. Května 2018 jednotně ve všech členských zemích EU upravuje ochranu osobních údajů a podmínky jejich zpracování.

Kdo údaje sbírá a zpracovává:

Vaše identifikační údaje sbírá a zpracovává:
Miroslav Novák IČO: 71043489
Sídlo: V Nových Vokovicích 1, 160 00 Praha 6
Kontaktní email: info@viarem.cz

Jaké údaje sbírám a zpracovávám:

Sbírám a zpracovávám pouze tyto nezbytné údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Eventuelně i název firmy, IČO a DIČ

Důvod a účel sběru údajů:

Dotaz/objednávka:
Pro správné vyřízení Vašeho dotazu či objednávky a pro řádné vystavení a archivaci daňových dokladů (faktur)
Zasílání novinek a obchodních sdělení v elektronické podobě zákazníkům, kteří o to projeví zájem.
Vaše osobní data nebudou v žádném případě použita pro jakoukoliv komerční nabídku, nemající souvislost s Vámi objednaným zbožím na ViaRem.cz, ani nebudou prodána či jinak poskytnuta třetím osobám.

V případě požadavku na zaslání Vaší objednávky společností GLS nebo Messengerem, bude těmto přepravcům kromě Vašeho jména a adresy předána i e-mailová adresa a kontaktní telefon a to z důvodu bezproblémového doručení Vaší zásilky a možnosti zaslání informací o jejím aktuálním stavu.

Jak dlouho a kde údaje uchovávám:

Veškeré Vaše údaje jsou uchovávány výlučně v elektronické podobě a jsou přiměřeně zabezpečeny tak, aby se zabránilo jejich ztrátě nebo zneužití.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a jsou archivovány podle zákonných lhůt, které ukládají příslušné právní předpisy.

Na co máte právo:

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na:

 • Přístup k osobním údajům
 • Opravu osobních údajů
 • Výmaz osobních údajů
 • Omezení zpracování osobních údajů
 • Přenositelnost osobních údajů
 • Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Cookies